Texas Hold’em

Sidan innehåller:

Målet med Texas Hold’em

I Texas Hold’em är målet att skapa den bästa möjliga handen med hjälp av de fem kort som ligger på bordet och de två kort som delas till spelaren.

Den spelare som har den bästa handen i slutet av given vinner potten.

Insatser i Texas Hold’em

I Texas Hold’em finns två typer av insatser: antes (vanligtvis tillämpad vid turneringar) som innebär att spelarna satsar en i förväg bestämd summa; och mörken, vilket betyder att två tvingande insatser görs vid varje giv. Dessa kallas stora och lilla mörken.

 

Texas Hold’em – Regler

I detta casino kortspel måste du först välja vilken typ av pokerspel du vill spela.

Det populäraste varianten inom internetpoker är Texas Hold’em. Det är denna typ av poker som man spelar i världsmästerskap och den typ av poker vi hjälper dig med på denna sajt.

 

 

Hur spelar man Texas Hold’em?

Spelet Texas Hold’em börjar med att Dealern blandar en vanlig 52-korts kortlek.

De två spelarna till vänster om dealern (”the dealer button”) satsar en förutbestämd mängd pengar innan någon har fått några kort, för att säkerställa att det alltid finns pengar i potten att spela om.

Detta kallas ”posting the blinds”. Vanligast är att spelaren direkt till vänster om dealern (han kallas ”the first blind”) satsar halva minimumbeloppet och den andra spelaren (”second blind”) satsar hela minimibeloppet.

Varje spelare får nu två kort som ingen annan får se. Dessa kallas ”hole cards”.

 

Floppen – ”The Flop”

Efter första satsningsrundan (”betting round”) lägger dealern undan det översta kortet i leken och detta används sedan inte.

Detta kallas för att bränna kortet (”burning the card”) och görs för att försvåra fusk.

Dealern lägger nu upp tre kort synliga för alla på spelbordet. Dessa korten kallas floppen (”the flop”).

Notera: Slutligen kommer fem kort att ligga på bordet (dessa kort kallas ”community cards”). Alla spelare kan använda vilka fem kort de vill av de två de har på handen och de på bordet för att bilda sin 5-kortshand.

Efter floppen (”the flop”) genomför man ännu en satsningsrunda (”The Turn”), som nu börjar med spelaren till vänster om dealern (”dealer button”). Alla spelare kan nu välja mellan att passa (”check”), höja beloppet (”raise”), syna (”call”) eller lägga sig (”fold”).

 

”The Turn” / ”Fourth Street”

Dealern ”bränner” översta kortet i kortleken och lägger sedan upp nästa kort (det fjärde) på bordet synligt för alla. Detta kort kallas för ”The Turn” eller ”Fourth Street”.

Spelaren till vänster om dealern (”the button”) inleder denna tredje runda med satsningar (”betting”). Denna omgång går till på samma sätt som föregående.

 

”The River” / ”Fifth Street”

Dealern bränner ännu ett kort och lägger sedan upp det femte och slutliga kortet på bordet synligt för alla. Detta kort kallas för ”The River” eller ”Fifth Street”.

 

Om Texas Hold’em Spelregler

Spelet innehåller fyra insatsrundor, vilka spelas ut på följande sätt:

 

 • 1. Korten blandas och därefter delas två kort ut till varje spelare, med framsidan ned.
 • 2. Förflopen startar. Två spelare runt bordet lägger mörken och budgivningen tar vid. Spelet fortgår genom att spelarna beslutar sig för att syna, höja insatsen eller lägga sig.
 • 3. Dealern lägger undan det översta kortet.
 • 4. Floprundan börjar. Dealern lägger tre öppna kort på bordet. Spelarna använder dessa gemensamma kort tillsammans med sina egna för att bygga en pokerhand. En ny budgivningsrunda startar och återigen beslutar sig spelarna för att syna, höja insatsen eller lägga sig.
 • 5. Dealern lägger undan ytterligare ett kort.
 • 6. Ett fjärde kort läggs till de gemensamma korten på bordet.
 • 7. Budgivningen startar på nytt.
 • 8. River-rundan startar. Dealern lägger undan ytterligare ett kort. Ett femte gemensamt kort, känt som river-kortet, läggs öppet på bordet.
 • 9. Den sista budgivningsrundan startar.
 • 10. Visningsrundan startar. De spelare som är kvar i spelet visar sina kort. Spelarna försöker bygga bästa möjliga hand genom att kombinera sina två personliga kort med de fem gemensamma kort som ligger på bordet.
 • 11. Den spelare som lyckats bygga den bästa handen vinner potten och given är över.

Tips och strategier

 • 1. Om du har två höga, bra kort har du en god chans att ta dig vidare i omgången.
 • 2. Spela starka händer när du sitter i ett tidigt budgivnings system
 • 3. Om du tror att du har en chans att syna given på en rimlig insatsnivå så har du förutsättningar att spela på en medelstark hand, även om du sitter sent i budgivningsordningen.
 • 4. Du bör spela aggressivt och ofta på starka händer med höga kort.
 • 5. Var inte rädd för att höja – kom ihåg att målet är att eliminera allt motstånd.
 • 6. Du kan behöva lägga dig, även om du sitter med ett högt par, om du står inför mycket action och en hotande flop.
 • 7. Inse betydelsen av de gemensamma korten och försök klura ut vad de andra spelarna kan ha för nytta av dem.
 • 8. Förbli så känslokall som du kan efter att du fått de första två korten. Kroppsspråket kan avslöja mycket för dina motståndare.

Uppdaterad: 2023-12-20

 Upp >>>

Följande kan också vara intressant läsning:

SENASTE ARTIKLARNA