Texas Hold’em

Texas Hold’em  är den mest populära formen av poker som spelas idag.

Tack vare medias exponering och den status som spelet fått vid prestigefyllda turneringar som exempelvis World Series of Poker, har Texas Hold’em gått förbi alla andra varianter av poker.

Texas Hold’em är ett lättspelat och okomplicerat gemenskapsspel som kräver god kunskap i regelverket.

Sidan innehåller:

Målet med Texas Hold’em

I Texas Hold’em är målet att skapa den bästa möjliga handen med hjälp av de fem kort som ligger på bordet och de två kort som delas till spelaren.

Den spelare som har den bästa handen i slutet av given vinner potten.

Insatser i Texas Hold’em

I Texas Hold’em finns två typer av insatser: antes (vanligtvis tillämpad vid turneringar) som innebär att spelarna satsar en i förväg bestämd summa; och mörken, vilket betyder att två tvingande insatser görs vid varje giv. Dessa kallas stora och lilla mörken.

 

Texas Hold’em – Regler

I detta casino kortspel måste du först välja vilken typ av pokerspel du vill spela.

Det populäraste varianten inom internetpoker är Texas Hold’em. Det är denna typ av poker som man spelar i världsmästerskap och den typ av poker vi hjälper dig med på denna sajt.

 

Texas Hold’em

Texas Hold’em skiljer sig från den pokerstil som många kört hemma tidigare, genom att man endast har två kort på handen hela tiden.

Återstående kort läggs upp på bordet synliga för alla under 3 omgångar.

Först läggs 3 kort upp, sedan ytterligare ett och ytterligare ett. Den hand du sitter med som spelare är de bästa 5 korten av de som finns på bordet och de du själv har.

För varje omgång satsar eller passar alla spelare för att få vara med ytterligare en omgång, tills alla 5 kort ligger på bordet eller det bara finns en spelare kvar.

Det är alltså maximalt 4 rundor med satsningar (eftersom man även måste satsa innan man har fått sina två kort vilket kallas ”posting the blinds).

Det finns två typer av Hold’em, fixed-limit och no-limit.

Fixed-limit innebär att det finns ett max för hur mycket man får höja med i varje omgång t.ex. fixed-limit 2/4 $ betyder att man max får höja 2 dollar de två första rundorna (pre-flop & flop) och 4 dollar de två sista (turn & river).

No-limit sätter följdaktligen inga gränser för hur mycket man får höja. Den gränsen sätts istället av ditt bankkonto.

Ursprungligen var alla som var inblandade i pokerspelet spelare med kort på hand och man turades om att dela ut korten.

Men idag spelas poker för det mesta med en ”dealer” som inte spelar själv utan enbart hanterar utdelandet av kort och ser till att reglerna följs.

Därför får man ”låtsas” att de spelande turas om att dela ut korten på grund av att reglerna bygger på att de som sitter till vänster om den som delat ut korten skall göra vissa saker.

För att hålla reda på vems tur det är på casinon så använder man en liten rund skiva – en s k ”dealer button” – som flyttas medurs från spelare till spelare för varje omgång.

Den markerar alltså vem som skulle varit ”dealer” egentligen.

 

Hur spelar man Texas Hold’em?

Spelet Texas Hold’em börjar med att Dealern blandar en vanlig 52-korts kortlek.

De två spelarna till vänster om dealern (”the dealer button”) satsar en förutbestämd mängd pengar innan någon har fått några kort, för att säkerställa att det alltid finns pengar i potten att spela om.

Detta kallas ”posting the blinds”. Vanligast är att spelaren direkt till vänster om dealern (han kallas ”the first blind”) satsar halva minimumbeloppet och den andra spelaren (”second blind”) satsar hela minimibeloppet.

Varje spelare får nu två kort som ingen annan får se. Dessa kallas ”hole cards”.

 

Satsandet börjar

En runda med satsningar börjar (”pre-flop”), och inleds med att spelaren till vänster om de två som gjorde de blinda satsningarna (”posting the blinds”) satsar ett belopp som ligger inom minimi- och maxbeloppet.

Alla spelare kan välja att höja beloppet (”raise”), syna (”call”) eller lägga sig (”fold”). Men man måste följa vad tidigare spelare gjort naturligtvis, så att om någon höjer måste jag ju satsa samma belopp t ex.

 

Floppen – ”The Flop”

Efter första satsningsrundan (”betting round”) lägger dealern undan det översta kortet i leken och detta används sedan inte.

Detta kallas för att bränna kortet (”burning the card”) och görs för att försvåra fusk.

Dealern lägger nu upp tre kort synliga för alla på spelbordet. Dessa korten kallas floppen (”the flop”).

Notera: Slutligen kommer fem kort att ligga på bordet (dessa kort kallas ”community cards”). Alla spelare kan använda vilka fem kort de vill av de två de har på handen och de på bordet för att bilda sin 5-kortshand.

Efter floppen (”the flop”) genomför man ännu en satsningsrunda (”The Turn”), som nu börjar med spelaren till vänster om dealern (”dealer button”). Alla spelare kan nu välja mellan att passa (”check”), höja beloppet (”raise”), syna (”call”) eller lägga sig (”fold”).

 

”The Turn” / ”Fourth Street”

Dealern ”bränner” översta kortet i kortleken och lägger sedan upp nästa kort (det fjärde) på bordet synligt för alla. Detta kort kallas för ”The Turn” eller ”Fourth Street”.

Spelaren till vänster om dealern (”the button”) inleder denna tredje runda med satsningar (”betting”). Denna omgång går till på samma sätt som föregående.

 

”The River” / ”Fifth Street”

Dealern bränner ännu ett kort och lägger sedan upp det femte och slutliga kortet på bordet synligt för alla. Detta kort kallas för ”The River” eller ”Fifth Street”.

 

Slutliga satsningsrundan och att vinna

Spelarna kan nu välja bland de sju kort de kan se (de två egna och de fem på bordet) för att bilda den bästa femkortshand de kan.

Den sista satsningsrundan börjar med spelaren till vänster om dealern (”the button”).

Efter denna sista satsningsrunda vinner den med bäst femkortshand.

 

Om Texas Hold’em Spelregler

Spelet innehåller fyra insatsrundor, vilka spelas ut på följande sätt:

 

 • 1. Korten blandas och därefter delas två kort ut till varje spelare, med framsidan ned.
 • 2. Förflopen startar. Två spelare runt bordet lägger mörken och budgivningen tar vid. Spelet fortgår genom att spelarna beslutar sig för att syna, höja insatsen eller lägga sig.
 • 3. Dealern lägger undan det översta kortet.
 • 4. Floprundan börjar. Dealern lägger tre öppna kort på bordet. Spelarna använder dessa gemensamma kort tillsammans med sina egna för att bygga en pokerhand. En ny budgivningsrunda startar och återigen beslutar sig spelarna för att syna, höja insatsen eller lägga sig.
 • 5. Dealern lägger undan ytterligare ett kort.
 • 6. Ett fjärde kort läggs till de gemensamma korten på bordet.
 • 7. Budgivningen startar på nytt.
 • 8. River-rundan startar. Dealern lägger undan ytterligare ett kort. Ett femte gemensamt kort, känt som river-kortet, läggs öppet på bordet.
 • 9. Den sista budgivningsrundan startar.
 • 10. Visningsrundan startar. De spelare som är kvar i spelet visar sina kort. Spelarna försöker bygga bästa möjliga hand genom att kombinera sina två personliga kort med de fem gemensamma kort som ligger på bordet.
 • 11. Den spelare som lyckats bygga den bästa handen vinner potten och given är över.

Tips och strategier

 • 1. Om du har två höga, bra kort har du en god chans att ta dig vidare i omgången.
 • 2. Spela starka händer när du sitter i ett tidigt budgivnings system
 • 3. Om du tror att du har en chans att syna given på en rimlig insatsnivå så har du förutsättningar att spela på en medelstark hand, även om du sitter sent i budgivningsordningen.
 • 4. Du bör spela aggressivt och ofta på starka händer med höga kort.
 • 5. Var inte rädd för att höja – kom ihåg att målet är att eliminera allt motstånd.
 • 6. Du kan behöva lägga dig, även om du sitter med ett högt par, om du står inför mycket action och en hotande flop.
 • 7. Inse betydelsen av de gemensamma korten och försök klura ut vad de andra spelarna kan ha för nytta av dem.
 • 8. Förbli så känslokall som du kan efter att du fått de första två korten. Kroppsspråket kan avslöja mycket för dina motståndare.

Uppdaterad: 2023-01-04

 Upp >>>

Följande kan också vara intressant läsning: