Dagsarkiv: 17 december, 2020

1 inlägg

Filmer

Filmer har svårt att fånga onlinevärlden

Filmer i Filmindustrin är mycket mån om att vara rätt i tiden. Det är inte sällan som det ges ut filmer som speglar det nutida samhället ur ett kritiskt perspektiv eller ger sig på en framtid som ligger precis runt hörnet.

Med tanke på hur mycket datorerna och internet dominerar vår värld så är det därför inte alls konstigt att de numera får mycket plats i både filmer och TV. Det som händer online speglas i filmer på alla möjliga sätt.

Det har gjorts filmer och TV-serier som behandlar sociala medier, dejtingsajter, hackare, bedrägerier, pedofiler online, handel med stöldgods, informationskrig, aktiehandel och mycket annat.

Inte sällan är det mycket spännande filmer och TV-serier som på ett mycket bra sätt men en sak missar filmerna och TV-serierna nästan alltid helt och hållet, det är vad som faktiskt händer på internet eller i datorn.

Det är tydligt att även om vi tillbringar så mycket tid online och gör saker med våra datorer och apparater så är det svårt att fånga och gestalta detta på film och TV. Man kan fråga sig varför så är fallet?

Det finns flera möjliga anledningar till varför det är svårt att gestalta det som händer på internet eller i datorer på ett bra sätt i filmer och TV-serier:1. Det är svårt att göra det visuellt intressant.

Mycket av det som sker på internet eller i datorer är abstrakt och händer bakom skärmen, vilket kan vara utmanande att fånga på ett fängslande sätt.

2. Tekniska begränsningar. Det kan vara svårt att rekonstruera eller animera vissa tekniska processer på ett trovärdigt sätt med dagens teknik och budget.

3. Bristande kunskap. Många manusförfattare och regissörer kanske inte har tillräcklig teknisk kunskap för att kunna gestalta dessa processer på ett korrekt och övertygande sätt.

4. Fokus på action och drama. Filmer och TV-serier tenderar att fokusera mer på action, drama och karaktärer än på tekniska detaljer, vilket kan göra det svårt att inkorporera dessa aspekter på ett naturligt sätt.

5. Snabb teknisk utveckling. Tekniken utvecklas så snabbt att det som visas i filmer och TV-serier riskerar att se föråldrat ut snabbt. Trots dessa utmaningar finns det fortfarande möjligheter att gestalta det som händer på internet och i datorer på ett mer autentiskt sätt, genom att involvera tekniska experter, använda mer avancerade animeringar eller helt enkelt fokusera mer på de mänskliga aspekterna av tekniken.

pexels vlada karpovich 4050349 1

Källa: Pexels.com

Online casino jämfört med klassiskt casino

För att åskådliggöra utmaningen med att visa onlinemiljöer på film och TV kan vi göra en jämförelse mellan online casino, som till exempel det mycket framgångsrika casinot Hajper live casino, och de traditionella casinona som tidigare dominerade casinomarknaden.

Alltsedan millennieskiftet har online casino vuxit med en enorm hastighet. Det finns många anledningar till att online casino har vuxit så snabbt och det finns mycket att förklara när det gäller hur dessa faktorer har samverkat för att en så enormt framgångsrik sektor kunnat växa fram men det är inte något vi ska diskutera här.

Istället ska vi ställa oss frågan varför det på film och TV nästan alltid är de klassiska casinona som tar störst plats? Vad är det som gör att online casino ännu inte kommit fram och tagit plats i filmkulturen?

Antagligen är det så att filmer och TV-serier fortfarande handlar om mellanmänskliga relationer, och dessa relationer är mycket tydligare i en klassisk casinomiljö jämfört med i en miljö som utspelar sig online.

När vi tittar på film och TV är det människorna och hur de agerar som är det intressanta. Det är egentligen samma anledning som gör att vi dras till sociala medier, vi är intresserade av att hålla kontakt med andra människor.

Exemplet från casinovärlden kan lätt appliceras på andra onlinemiljöer och det är precis samma anledning till att dessa inte är lätta, eller intressanta, att gestalta på film – den mellanmänskliga dramatiken saknas.

Filmer visar att verkliga varlden dominerar

Filmer visar att verkliga världen dominerar

Även om filmer ofta är byggda på fantasi och dramatik som inte går att hitta i verkliga världen så visar både film och TV att den verkliga världen är det som intresserar människor.

Vi är helt enkelt framförallt intresserade av vad andra människor gör, tänker och känner och detta är inte lätt att visa om filmen förläggs till en onlinemiljö. Det är säkert därför som vissa gamla filmer fortfarande lockar en stor publik, det drama som de visar framkallar fortfarande känslor hos oss.

Många filmer och TV-serier speglar därför olika aspekter av det verkliga livet, såsom mänskliga relationer, konflikter och utmaningar. Genom att skildra igenkännbara situationer och karaktärer kan publiken lättare relatera och engagera sig känslomässigt.

Klassiska verk som hållit sig levande genom åren har ofta en djup förankring i allmänmänskliga teman och erfarenheter, vilket gör att de fortfarande känns relevanta och berör oss på ett personligt plan.

Trots att tekniken utvecklas och berättarformer förändras, finns det en ständig dragningskraft i att utforska de stora existentiella frågorna och se delar av oss själva återspeglade på duken eller skärmen.