Backgammon

 

Hur Började Backgammon?

Backgammon är ett riktigt gammalt spel – faktiskt räknar arkeologer med, att spelet kan vara upp till 5000 år gammalt. Bräde spelades ungefär som vi spelar Backgammon idag. Den största skillnaden ligger i hur man placerar brickorna vid spelets början.

Backgammon tros ha sitt ursprung i Mesopotanien, nuvarande Iran, Irak och Syrien, och är ett av de äldsta kända spelen. Det kan spåras tillbaka till ett par tusen år före Kristus och spelades av Egyptier, Sumerer, Romare och Perser. Ursprungligen spelade man på bräden av trä och man använde stenar som pjäser. Tärningarna var gjorda av ben, stenar, trä eller keramik.

I Egypten har man hittat bräden till en variant som kallas Senat. Dessa har daterats till 3 000 – 1 788 f.Kr. I en kunglig grav i Ur al Chaldees i Sumeren hittade man ett träbräde som är känt som det Kungliga spelen av Ur. Brädet är daterat till 2 600 f.Kr.

Backgammon som vi känner till det i dag, blev återigen uppfunnet i England under 1700-talet, där det fick sitt namn “Backgammon”. En förändring skedde i spelet 1920talet, då man tillförde fördubblingstärningen i spelet.

 

Hur spelar man Backgammon?

Backgammon är ett spel för två, som spelas på ett bräde med 24 tunna trekanter som kallas spetsar eller punkter (Points). Punkterna är i olika färger och är grupperade i fyra fyrkanter med sex punkter var. Fyrkanterna kallas spelarens inre plan (home board) eller yttre plan (outer board) samt motståndarens inre och yttre plan. Inre plan och yttre plan är avskilda av en linje ned genom centrum av brädet, som kallas barriär.

 

Punkterna är numrerade för varje spelare med start på spelarens inre plan. Den yttersta punkten är 24-punkten, vilket också är motståndarens 1-punkt. Varje spelare har 15 brickor i en färg. Startuppställningen av brickor är: två brickor på 24-punkten, fem på 13-punkten, tre på 8-punkten och fem på 6-punkten.

Båda spelarna har sitt eget par tärningar och ett blandnings bägare. En dubbeltärning, där siffrorna 2, 4, 8, 16, 32 och 64 står angivna, används till att hålla räkenskap på hur många enheter, som det spelas om (är dubblat  till) i ett parti.

 

Målet i backgammon

Målet i backgammon för spelarna är att få hem alla sina brickor till sin egen inre plan för att därefter ta ut dem från brädet. Den spelare, som först får alla sina bricker av brädet, vinner spelet.

 

Så flyttar du brickorna i backgammon

Varje spelare kastar en tärning för att starta spelet. Detta kast bestämmer både vem som börjar och med vilket slag. Om spelarna slår samma antal prickar på tärningen, kastar man om, tills den ena spelaren får flest och börjar. Den som fick högsta antal prickar flyttar nu sina brickor det antal, som båda tärningar visar. Efter första kastet spelar man med sina egna två tärningar och byter sedan tur. Tärningskastet berättar för spelarna, hur många punkter som kan flyttas. Brickorna skall alltid flyttas framåt mot en lägre punkt. Följande regler gäller:

1. En bricka får endast flyttas till en öppen punkt, dvs. en som inte är upptagen av två eller flera av motståndarens brickor.

2. Prickarna på de två tärningarna kan utgöra två olika sätt att flytta. Om t.ex. en spelare kastar 5 och 3, får han/hon flytta en bricka fem spetsar fram till en öppen punkt och en annan bricka tre spetsar till en öppen punkt, eller han/hun får flytta en bricka åtta spetsar fram till en öppen punkt, men endast om mellanstationen (alltså den tredje eller femte punkten från start punkten) också är öppen.

 

3. En spelare, som kastar ett dubbelslag, skall flytta, som om det var tal om fyra tärningar. Ett kast bestående av 6 och 6 betyder, att spelaren har fyra sexor, och han/hon får flytta den kombination av brickor, som han/hon tycker är bäst.

4. En spelare skall använda båda antal prickar, om det är möjligt (eller alla fyra vid dubbelslag). När endast ett antal prickar kan spelas, skall spelaren flytta detta antal spetsar. Om båda antal prickar kan spelas envar, men inte tillsammans, skall spelaren välja det högsta antalet. Om spelaren inte kan flytta något av numren, mister spelaren sin tur. Vid tillfälle av ett dubbelslag, där alla fyra antal prickar inte kan  spelas, skall spelaren spela det antal prickar, som han/hon kan.

 

Backgammon Utslagning och entré

En punkt upptagen av en enda bricka kallas en blottad bricka eller ”blot”. Om motståndarens bricka landar på blottet, är blottet träffat och placeras på barriären. Varje gång en spelare har en eller flera brickor på barriären, skall han/hon först ha de brickorna in i spelet igen, i motståndarens inre hemland. Brickan /orna gör sin entré i spelet igen genom att bli flyttade till en öppen punkt, som stämmer överens med tärningens antal prickar. Om en spelare t.ex. slår 4 eller 6 får han/hon göra sin entré på motståndarens 4-punkt eller 6-punkt, så länge den punkten inte är tillsatt av två eller flera av motståndarens brickor.

 

backgammonBackgammon Figur 4. Om vit slår med en bricka på barriären, skall spelaren in i spelet igen på rödas 4-punkt, eftersom rödas 6-punkt  är stängd.

 

Om ingen av punkterna är öppna, mister spelaren sin tur. Om spelaren kan sätta några av sina brickor tillbaka i spelet, men inte alla, skall  han/hon sätta in dem, som han/hon kan. Resten av slaget går förlorat.

Efter att den sista av spelarens brickor har gjort sin entre, skall resten av slaget användas– och kan användas av vilken bricka som helst.

 

Uttagning av brickor från brädet

Så snart en spelare har fått alla sina brickor in på sin inre plan, får han/hon börja att ta bort sina brickor från brädet. En spelare tar ut brickorna från brädet från de spetsar, som motsvarar det antal prickar, som är kastat. Alltså om spelaren slår sex, får han/hon ta en bricka från 6-punkten. Om det inte är någon bricka på den punkten, som överenstämmer med tärningens prickar, får spelaren flytta en bricka från den högsta spetsen. Om det inte finns några brickor på en högre numrerad punkt, får (och skall) spelaren ta bort en från nästa punkt i raden. Spelaren skall inte ta bort, om han/hon kan flytta på något annat regelmässigt vis.

 

En spelare skall ha alla sina brickor på inre planen för att kunna ta bort. Om en spelare träffas, medan han/hon är i gång med att ta bort sina brickor, ska han/hon ta den träffade brickan hem till sin inre spelplan, innan han/hon kan fortsätta med att ta bort. Den spelare, som först tar  bort alla femton brickor, vinner spelet.

 

Fördubbling

Backgammon spelas med en förutbestämd satsning per point. Varje spel startas med en point. Under spelets gång kan en spelare, som han/hon har nog fördel, prova att fördobbla pointen. Detta får endast ske, innan spelaren startar sin tur, och innan han/hon har slagit med tärningarna. Spelaren, som blir erbjuden fördubblingen, kan välja att avvisa (droppa), vilket betyder, att partiet slutar och han/hon har förlorat sina point i omgången. Alternativt kan han/hon acceptera fördubblingen och spela vidare med fördubblingen. Spelaren, som accepterar fördubblingen, har nu dubbeltärningen och endast han/hon kan erbjuda nästa fördubbling. Efterföljande fördubblingar i samma spel kallas redubbling. Om en spelare avvisar en redubbling, skall han/hon betala det antal poäng, tärningen stod på, innan redubblingen blev erbjuden. Om han/hon accepterar, blir han/hon innehavare av tärningen, och spelet fortsätter med den nya satsningen. Det är ingen begränsning på antalet redubblingar.

 

Gammon och Backgammon

När spelet är slut, har förloraren tappat det antal som visas på fördubblingstärningen (ett point, om det inte har skett några fördubblingar), om han/hon minimum har fått ta en bricka av brädet. Om förloraren inte har tagit en enda bricka av, är han/hon gammon och förlorar dubbelt så många point på fördubblingstärningen.

Eller ännu värre; om förloraren inte har fått en enda bricka ur spel från brädet och fortfarande har en eller flera brickor på barriären eller på vinnarens inre plan, är förloraren backgammon och förlorar 3-dubbelt det antal point på fördubblingstärningen.

 

Särregler

Följande särregler används ofta.

1. Autodubbling. Om identiska nummer kastas i första kastet, fördubblas satsningen automatiskt. Fördubblingstärningen kastas om på två och förblir i mitten. Spelare avtalar normalt att begränsa antalet av autodubblingar till en per spel.

2. ”Beavers”. När en spelare blir dubblad, får han/hon redubbla med samma (beaver) och samtidigt förbli innehavare av tärningen. Motståndaren kan välja att acceptera eller avvisa efter gällande regler vid en normal dubbling.

3. Jacoby-reglen. Gammon och backgammon räknas endast som en point, om ingen av spelarna har erbjudut en dubbling under spelets gång. Denna regel sätter fart på spelet genom att utesluta situationer, där en spelare undviker dubblingar, så han/hon kan spela för att uppnå en gammon.

 

Ogiltiga drag och kast

1. Tärningarna skall kastas tillsammans och ligga plant i brädets högra sektion. Omkast av båda tärningar skall ske, om en tärning landar utanför den högra sektionen, på en bricka, eller inte landar plant.

 

2. När spelaren samlar upp sina tärningar, är hans/hennes omgång slut. Om rundan inte är fullt utförd eller är olovlig på annat sätt, får motståndaren välja mellan att acceptera spelet eller kräva, att spelaren utför en korrekt omgång. Ett kast är accepterat, så fort motståndaren har kastat tärningarna eller erbjudit en fördubbling.

 

3. Om en spelare kastar, innan motståndaren har visat, att han/hon är färdig med sin omgång genom att samla upp sina tärningar, mister spelaren sitt kast. Denna regel faller oftast från, när ett spel är tvunget, eller när det inte finns kontakt mellan de två motståndarna 


bgroom
  • $ 5 gratis
  • Livespel, över 500 000 spelare av backgammon
  • bästa casino på nätet

 

 

Spela Backgammon på BG Room

BG Room är fantastisk och är mycket annorlunda från alla andra backgammon rum på nätet. Den har extremt realistisk grafik, bra ljudeffekter och ladda ner och installera det är mycket lätt.

Lobbyn är väl upplagt och lätt att navigera och det finns ett utmärkt utbud av enkla spel och Sit’n’go turneringar att välja mellan. Du kan också enkelt kolla din egen transaktions historia och statistik, och samtidigt välja från en mängd roliga Avatars/Tecken att företräda dig vid backgammonbrädan. Du kan även ändra dessa för att passa stämningen du är i! Vilket känns väldigt bra! det är bland det bästa vi har sett.

Du kan även ställa in ett privat bord så att du kan spela med dina vänner och även chatta med dem medan du spelar.

 

Läs mer >>

 


 

Backgammon Strategi

Nedanför hittar du en kort genomgång olika spelstrategier i backgammon. Då man inte alltid kan styra utvecklingen i ett backgammon parti, kan man också beteckna det som olika typer av positioner.

 

Backgammon Racing position

Med “racing position” menas en position, där det inte längre finns kontakt mellan spelarnas bricker. Då det är en förhållandevis simpel spelstrategi, eftersom den backgammon spelare, som slår de högsta slaget, vinner, är det ofte en fördel för nybörjaren att söka sig mot detta, medan de erfarna spelarna söker sig mot mer komplicerade typer av positioner.

Holding Game

Ett “holding game” är en positionstyp, där i varje fall   den ena parten har ett ett ankare. Ta tex de två bakersta brickorna för varje spelare och flytta fram dem fyra fält. Då har man ett “holding game”. När den ena parten spelar ett “holding game”, fösöker den andra parten med att skaffa “racing position”. Det är ofta spelaren, som är framför i pips, som vill ha ett “racing spel”, medan spelaren, som ligger bakom i pips, försöker bevara “hold” spelet (en spets motsvarar till ett pip; spelarens piptal är det sammanlagda antal fält, som spelaren behöver för att få alla brickor   ut från brädet). De bästa och vanligaste holdspelet är från 21-, 20- eller 18-punkten.

 

Blitz

Blitzen är en positionstyp, där målet är att stänga ute motståndaren genom att sätta minst en bricka på barriären mot ett låst bord. I en blitz blir det angripet på inre plan, där målet är att förhindra, att motståndaren gör ett ankare. I en blitz är det för angriparen därför av mindre betydelse, vilka inre punkter som görs. Problemet med blitzen är, att när den mislyckas, kan priset mångea gånger vara högt, då det är svårt att ändra spelstrategi efter en misslyckad blitz. Det beror på, att man ofta har tagit ut brickor ur spelet genom att etablera de låga punkterna.

 

Blockadspel

Blockadspel är en positionstyp, där den ena eller båda spelarna är inspärrade bakom en blockad med upp till sex punkter. I ett blockadspel har racingspelet underordnad betydelse. Faktiskt är det en fördel att ligga bakom i pips, efter det ger en bättre timing. Den spelare, som ligger först i racespelet, är ofta tvungen att ta in sina brickor på de djupa fälten. Många gammons blir förlorade och vunna med denna spelstrategi, som kan vara mycket komplicerad att spela.

 

Bakspel

När det går helt galet, kan man spela bakspel, men spela endast bakspel, när du är tvungen till det. Om man på förhand kan se, att man förlorar blockadspelet, kan man försöka att få två eller tre ankare. Planen är att vänta på, att motståndaren efterlämnar en blot, som man kan träffa. Att spela backgammon i ett bakspel kan vara mycket svårt, även för mycket rutinerade spelare. Det kanske viktigaste, när det spelas bakspel, är att bevara chansen för att vinna, när man träffar motståndarens blot.

Det är därför viktigt, att kunna göra en blockad, som kan förhindra motståndaren att ta hem sina brickor, när de blir träffade. Timing är därför centralt, när det spelas bakspel (bra timing är, när man inte riskerar att ödelägga sitt bord). Genom att använda mer djupare ankare, desto fler skott kommer det. Men man förlorar också fler gammons och backgammons.

För att uppnå en bra timing är det många gånger en bra idè, att spela utan 24-punkten som hållpunkt. Därför menar många, att de mest framgångsrika bakspelet är från 23- och 22-punkterna. På så sätt uppnås bra möjligheter för skott i tillräckligt god tid. Man vinner oftare på ett tidigt skott än på ett senare skott. Viktigt för ett framgångsrikt bakspel är vidare, att hållpunkterna står nära varandra. Här tänker jag på 22+23, 22+24, 21+23 och 23+24 punkter, medan 21+24 punkterna ger ett dåligt bakspil. Det skall nämnas, att man helt klart kan spela bakspel med mer än två hållpunkter i motståndarens plan.

bgroom
  • $ 5 gratis
  • Livespel, över 500 000 spelare av backgammon
  • bästa casino på nätet

 Här finns en Backgamman Ordlista >>